קבלות על תשלומי דמי חבר לשנת 2015

חזרה >>

חברי וחברות איגוד המעוניינים בקבלות בעבור תשלומי דמי החבר שלהם בשנה החולפת מוזמנים לשלוח בקשה במייל למשרדי האיגוד | הנחיות בפנים

עם סיומה של שנת המס, חברי איגוד המעוניינים לקבל קבלות עבור תשלומי דמי החבר שלהם בשנת 2015 מוזמנים ליצור קשר באופן הבא:
אנא שלחו מייל שכותרתו "בקשת קבלות דמי חבר 2015" לרכזת המערכת באיגוד צילה לוי, במייל [email protected].
בגוף המייל אנא ציינו את שמכם המלא ואת כתובתכם למשלוח דואר.
הקבלות יישלחו בדואר רגיל במהלך חודש ינואר.