פרטי החבר

Close
פרטי פרופיל
לירי רוטברג
Liri Rotberg
פרטים נוספים

בוגרת לימודי תסריטאות בהנחיית צביקה קרצנר
בוגרת מסלול ליווי פרטי בתסריטאות בהנחיית דוד וולך

כיום מפתחת סדרה ובשלב הפניה למפיקים

פרטים מקצועיים
קישורים לאתרים חברתיים
פרטי חשבון חבר