פרטי החבר

Close
פרטי פרופיל
יעל הדיה
Yael Hedaya
פרטים נוספים

טלוויזיה:
"יחפים", תסריטאית, 2011, HOT
"בטיפול", תסריטאית, 2008, HOT
"בטיפול", תסריטאית 2005, HOT

פרוזה:
רביעי בערב (עם עובד 2011)
עדן (עם עובד 2005)
תאונות (תל אביב : עם עובד, תשס"א 2001)
שלושה סיפורי אהבה (תל אביב : עם עובד, תשנ"ז 1997)
הנפשות הפועלות (אור יהודה : ספרית מעריב, תשנ"ד 1994)

פרטים מקצועיים
קישורים לאתרים חברתיים
פרטי חשבון חבר