Shoot East מחפשים תסריט לסרט קצר

אנו חברת הפקה המחפשת תסריט לסרט עלילתי קצר (5-10 דקות). יש כבר במאי, וצריכים רק תסריט או תסריטאי עם קונספט שירצה לפתח אותו יחד עם הבמאי.
מבחינת ז'אנר אנחנו די פתוחים, אך כן היינו רוצים להתמקד בנושאים מסוימים – אבהות, עניינים חברתיים או תרבותיים עכשוויים בחברה הישראלית, מיעוטים בארץ, האבולוציה של התרבות הישראלית, וכד'. אם יש תסריט טוב שלא ממש נוגע באחד הנושאים האלו, זה גם יכול להיות בסדר.
הסרט אינו מסחרי, הוא מיועד לפסטיבלים.
אם יש תסריט מוכן, נרצה להתחיל בהפקה באוקטובר – נובמבר. אם יש רק קונספט, אז נתחיל בהפקה בדצמבר – ינואר.
מרים סמית