תסריטאי

דרוש בדחיפות תסריטאי בעל ניסיון לשכתוב תסריט לסרט עלילתי לקראת הגשה למועד הקרוב של קרן הקולנוע.