מחפשת תסריט/אית להפקת סרט ביוגרפי

מחפשת תסריט/אית
להפקת סרט ביוגרפי
תקציר ממש קצר:
ילדות – עזובה -מוכה -התעללות -מעשה מגונה
נישואי בוסר אלימות קשה
אונס – בני סלע האנס – רופא הנשים שלי אונס.
מחלה שיקום
ועודדדד!!!!
אורלי כ״ץ.