יש במאית באולם?

דרושה במאית לחבור להגשת תסריט אל הקרן החדשה לקולנוע, לפרויקט חממת יוצרות.
ניצה דינאי.