דרוש תסריטאי לעיבוד רומן

דרוש תסריטאי מנוסה להמרת הרומן 'צינת בוקר' לתסריט.

פרטים נוספים ימסרו באמצעות הטלפון.

האני רפאל עבוד