דרוש תסריטאי לכתיבת הגשה לקרן לסינופסיס קיים בתשלום

דרוש תסריטאי שמנוסה בהגשה לכתיבת חבילת הגשה לקרן.

בתשלום.