דרושות תסריטאיות לשני פרויקטים

פרויקט 1 "סיפורי קפה" סדרה לטלוויזיה – העבודה בתשלום מחפש תסריטאית.

פרויקט 2 שכתוב תסריט לסרט באורך מלא "הדוד מאמריקה" מחפש תסריטאית העבודה בתשלום.

 

יש לפנות לדויד קרינר

0545795058