קרן מקור: מועד הגשה למסלולי פיתוח והפקה של: סרטים עלילתיים קצרים (עד 28 ד'), סרטי תעודה

חזרה >>

קרן מקור מודיעה בזה על הגשת בקשות לסיוע בפיתוח והפקה של:
סרטים עלילתיים קצרים (עד 28 ד')
וסרטי תעודה

ההגשה החל מ 15/3/17 ועד 15/6/17
על פי האמור בהנחיות למגישים באתר הקרן www.kerenmakor.org.il

להגשה במייל ופרטים נוספים: [email protected]