טוען אירועים

אירועים לחודש נובמבר 2019

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
27
28

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

סדנת 'לצאת מהסרט' עם אלון רותם

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

1

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

2

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

3

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

4

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

5

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

סדנת 'לצאת מהסרט' עם אלון רותם

6

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

פורום הכתיבה – לחברים בלבד!

7

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

8

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

9

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

פורום הכתיבה הדו-שבועי – פתוח לכולם!

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

סדנת 'לצאת מהסרט' עם אלון רותם

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

פאנל 'הנערים' בהשתתפות יוצרי הסדרה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

סדנת 'לצאת מהסרט' עם אלון רותם

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

פורום הכתיבה – לחברים בלבד!

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

פורום הכתיבה הדו-שבועי – פתוח לכולם!

ישיבת הנהלה – נובמבר 19

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

סדנת 'לצאת מהסרט' עם אלון רותם

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

קול קורא "דראפט סקיצה" לפיתוח סדרת רשת באנימציה

+ ייצוא אירועים