טוען אירועים

אירועים לחודש יוני 2019

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

מרתון שיפור הצעות לסרטי קולנוע לקראת מועד ההגשה לקרן הקולנוע

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

1

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

2

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

3

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

4

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

סדנת כתיבה אפקטיבית עם צפריר בשן

5

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

6

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

7

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

8

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

9

קול קורא: קרן מקור עד 10

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

סדנת כתיבה אפקטיבית עם צפריר בשן

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

סאבינה נאירוטי מגיעה להתארח

קול קורא: קצר במדבר 7

קול קורא: קצר במדבר 7

איך למכור רעיון לגופי שידור?

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

1

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

2

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

3

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

4

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

5

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

6

קול קורא לפיצ'ינג הבינ"ל בפסטיבל חיפה 2019

קרן רבינוביץ לאמנויות: מועד שני להגשת בקשות תמיכה בתחום הקולנוע

+ ייצוא אירועים