טוען אירועים

אירועים for מרץ 2019

Calendar of אירועים

Calendar of אירועים
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישייום שבת
24
25
26
27

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

1

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

2

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

3

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

פורום הכתיבה הדו-שבועי

4

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

5

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

6

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

7

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

סרט משלה: נשים יוצרות סיפורים מהפריפריה

8

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

9

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

פורום הכתיבה הדו-שבועי

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

תאגיד השידור הציבורי: קול קורא לסדרות מתוסרטות

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

1

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

2

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

3

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

קונקשן: חיבורים בין יוצרים למוסדות התרבות בתל אביב

4

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

אירוע עם יוצרות סדרת הדרמה 'פמת"א'

5

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

6

מועדי הגשת בקשות להשקעה בהפקה (2019)

+ Export Events