Loading ‎אירועים
Find Events

‎אירועים עבור 31/12/18

Day Navigation

‎כל היום

קרן גשר: פיתוח, הפקה והשלמה של סרטים קצרים

18/7/18 - 31/12/18
קרן גשר לוגו גדול
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי שמחה לבשר שהחל מהחודש מועד ההגשה לפיתוח, הפקה והשלמה של סרטים קצרים יהיה פתוח כל השנה, ומזמינה אתכם ואתכן להגיש. הקרן משקיעה בפרויקטים על פי נוהל תמיכות פומבי ושוויוני, במסגרת הגשה על פי דרישות המתפרסמות מבעוד מועד והמיועדות לציבור הרחב ובכפוף לקריטריונים מקצועיים ולהמלצות הלקטורים הבוחנים את ההצעות. הקרן דוגלת […] ‎פרטים נוספים »
Ongoing

קצר על הדרך 2019: רעב

19/12/18 - 08:00 - 20/1/19 - 23:55
kol kore_short on the way_b אצבעון
קצר על הדרך – מיזם מיוחד ליצירת סרטים קצרים משלב הרעיון ועד שלב ההפצה ליוצרים בראשית דרכם המקצועית. ‎פרטים נוספים »
+ ‎לייצא Day's ‎אירועים