תאגיד השידור הציבורי כאן: הבהרה בנושא קולות קוראים

זיו נווה, ראש מחלקת הדרמה של תאגיד השידור הציבורי מבקשת להבהיר את הדברים הבאים, המיועדים לכלל היוצרים אשר הגישו הצעות לתאגיד:

הבהרה לכלל היוצרים שהגישו הצעות 1_001