די לפסוח על הסעיפים!

אתם ניצבים לקראת חתימה על חוזה וזה עתה הוא הועבר אליכם להערותיכם. בין אם אתם מיוצגים על ידי סוכן או עורך דין ובין אם לאו, חשוב שתדעו כיצד לקרוא אותו – חשוב שתבינו על מה אתם חותמים.

הנה כמה נקודות חשובות שיש לשים אליהן לב, ולהבינן:

 • ס' העברת זכויות
  סעיף זה הוא יסודה של העיסקה שאנחנו מבצעים. אנו מעבירים את זכויותינו ביצירה למפיק או לגוף השידור על מנת שהללו יוכלו לפעול להתגשמותה של ההפקה. הוא יתקיים רק בכפוף לעמידה בכל יתר הסעיפים בהסכם.
  בכל הסכם שייעשה יהיה סעיף בנוסח הזה או בנוסח דומה:
  "בכפוף לעמידת הצדדים בתנאי הסכם זה, יעביר התסריטאי-יוצר למפיק בעלות ב- 100% מהזכויות בתכנית, זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתסריטים שכתב או בחומר כתוב אחר בקשר לתכנית"
  סעיף מלחיץ, ללא ספק. אך אין צורך להילחץ – זהו סעיף שגרתי לגמרי ונהוג בתעשייה. העברת הזכויות דרושה למפיק/משדר ודרושה גם לנו התסריטאים. יחד עם הזכויות עוברת גם האחריות המשפטית להפקתה של התוכנית, המפיק הוא זה שמנהל את כספי ההפקה ומתחייב כלפי גוף השידור, כלפי העובדים הטכניים בהפקה, כלפי השחקנים ויתר הגורמים המרכיבים הפקה של יצירה אודיו ויזואלית. העברת הזכויות מגינה על היוצרים מפני חבויות משפטיות אשר עשויות לנבוע מההפקה בהמשך ומאפשרת לו מרחב נשימה לכתיבה.
 • בעבור הוויתור על הזכויות לטובת הפקת תוכנית ובעבור הכתיבה מקבל התסריטאי תמורה כספית: שכר הכתיבה והיצירה. חשוב להדגיש כאן, האיגוד לא מעודד כתיבה ללא תמורה או בתמורה-נדחית ("דיפר"). עבור הכתיבה והוויתור על זכויות היוצרים שלכם עליכם לקבל תמורה כספית ראוייה!
 • זכויות בעלות והנאה ממסחור
  סעיף זה עוסק בזכויות המסחריות הנוספות המגיעות לתסריטאי נוסף על שכרו, בעבור העברת כלל זכויותיו למפיק. את הנוסח תוכלו לקרוא מיד, כאשר אחוזי הבעלות בו הם עניין למו"מ. איגוד התסריטאים מאמין שזכויות הבעלות להם זכאי תסריטאי הינן לפחות 12.5%. בפועל המספרים הם נמוכים מאלו.

"בנוסף לתמורה האמורה לעיל, ובכפוף לביצוע וקיום כל התחייבויות התסריטאי על פי הסכם זה, יהיה התסריטאי זכאי ל –______ אחוז ( _ %) מרווחי הסרט"

keep calm 2

 • החרגה של זכויות תל"י – באמצעות סעיף תל"י
  סעיף תל"י" הינו סעיף שנועד לשמירת זכויותיו של תסריטאי לתמלוגים על מנת שיוכל לקבל תמלוגים מתל"י בגין שימושים עתידיים ביצירתו.
  חשוב! יש לוודא שהסעיף שבהסכם שלכם הוא סעיף מתאים. גופי שידור רבים הגיעו עם חב' תל"י להסכמות מעט שונות ויש לוודא שהסעיף בחוזה שלכם מתאים.
  פרטים נוספים ודוגמאות לס' תל"י השונים כאן, באתר תל"י.
 • החרגה של יצירות נגזרות
  האיגוד ממליץ, והנוהג בשוק התוכן הינו כי בכל הסכם, על אף העברה הזכויות למפיק, התסריטאי משאיר בידיו את הזכות ליצירות נגזרות. הסעיף נראה כך, פחות או יותר:

  "למרות האמור לעיל, הצדדים מצהירים למען הסר ספק, כי הזכויות הבאות, יישארו באופן מלא ובלעדי בידי התסריטאי-יוצר:

1. הזכויות האמורות בסעיף תל"י.

2. זכויות מוסריות בתסריט.

3. זכות המו"לות וזכויות ההדפסה.

4. הזכות לעבד את התסריט לספר ולהוציאו לאור ו/או להפיצו בעיתונות הכתובה ובתקשורת האלקטרונית.

5. להפיק מהתסריט הפקה בימתית כהצגה, מחזמר, אופרה או מחול.

6. הזכות למסחר ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להקנות את הזכויות האמורות בס' זה, או כל חלק מהן לאחרים לפעול בהן באופן חופשי ולנהוג בהן מנהג בעלים לכל דבר ועניין."

 • תוקף ההסכם
  חשוב מאוד שלהסכם יהיה מועד פקיעה. יש לקבוע הסכמה לפיה באם התסריט לא מופק בתוך תקופה מסוימת, יש לתסריטאי אפשרות לבטל את ההסכם ולקבל את מלוא הזכויות בתסריט בחזרה לרשותו, לצורך הפקתו על ידי גוף אחר.

הדברים שנכתבו כאן הם חלקיים ואינם מהווים ייעוץ משפטי. כל סעיפי החוזה – גם אלה שלא פורטו כאן, חשובים. אנחנו מזמינים אתכם לבוא לאיגוד לקבל ייעוץ משפטי, ובכלל – לשאול שאלות, לקבל עצות ולנצל את הניסיון שצבר וצובר האיגוד. על הדרך תספקו לאיגוד תמונה מלאה יותר של המתרחש בשוק על מנת שיוכל לשפר את התנהלותו וכולנו נצא נשכרים.

אמצו לכם סיסמא – "לנצל את שירותי האיגוד המקצועי שלי זה לא רק מועיל לי, זו סולידריות!"

צרו קשר בכל עניין: [email protected], ונקבע פגישה.