Loading ‎אירועים
  • ‎אירוע כבר עבר.

חזרה לכל האירועים >>>

מסלול פיתוח למפיקים – מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריטים

22/11/17 - 08:00 - 12/12/17 - 23:55

Event Navigation

קרן הקולנוע הישראלי קטן
קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על: מסלול פיתוח למפיקים  – מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריטים
לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

את הבקשה ניתן להגיש החל מיום רביעי 22.11.17 ועד יום שלישי 12.12.17.

הקרן תפתח כ"פיילוט" מסלול הגשה המיועד למפיקים פעילים עם ניסיון ומוניטין מוכחים אשר הפיקו לפחות שני סרטים עלילתיים שהוקרנו בהקרנה מסחרית בקולנוע. במסלול ובמועד הזה התקציב יאפשר השקעה בפיתוח של 6-10 פרויקטים.

המפיקים הזכאים להגיש בקשה לפיתוח פרויקט במסלול זה, הם מפיקים פעילים שבבעלותם חברת הפקה רשומה ואשר מקיימים רצף פעילות.

המפיק/ה וחברת ההפקה הינם ישות נפרדת מהבמאי/ת ו/או התסריטאי/ת של הפרויקט בפיתוח. המפיק/ה הוא אשר יגיש את הפרויקט למסלול הפיתוח.

הקרן תאשר השקעה במסלול זה על סמך חוות הדעת של היועצים האמנותיים ובכפוף לתקציב השנתי המאושר למסלול זה.

חברת ההפקה תהיה רשאית להגיש עד 2 פרויקטים בלבד ולקבל השקעה בפרויקט אחד לפיתוח ובתנאי שעמד בתנאים הנ"ל.

סך ההשקעה במסלול פיתוח זה יהיה עד 70,000 ₪, ועל פי כללי הקרן ותנאי ההתקשרות המפורטים בחוזה הקרן להשקעה בפיתוח תסריטים / פרויקטים ובתנאי שהמפיק הוכיח הסכם אופציה וזכויות משוחררות לתקופה של 24 חודשים לפחות.

ההגשה תיעשה באינטרנט דרך אתר הקרן ולפי הטפסים והדוגמאות במסלול הפיתוח. 

מידע על מסלול ההשקעה בפיתוח תסריט ניתן למצוא באתר הקרן: www.filmfund.org.il

או במשרדי הקרן: שד' יהודית 12, תל אביב, טל': 03-5628180

‎פרטים

‎תחילת האירוע‫:‬
22/11/17 - 08:00
‎סיום האירוע‫:‬
12/12/17 - 23:55
‎‎אירוע קטגורייה:

‎מארגן האירוע‫:‬

קרן הקולנוע הישראלי
‎אימייל‫:‬
‎אתר‫:‬
http://www.filmfund.org.il